Techem Sverige AB

Techem Sverige AB

Monternummer: D:35

Techem är den ledande leverantören av teknik för Individuell Mätning och Debitering (IMD) i flerfamiljshus. Vi arbetar med lösningar som sparar både energi och vatten i fastigheter, och för de som bor i dem.

Med trådlös kommunikation inbyggd i alla mätare, system för automatisk fjärravläsning och online-lösningar blir energibesparingen kostnadseffektivt i både tid och pengar räknat.

Idag ansvarar våra 3 100 anställda för mätning i över 9,5 miljoner lägenheter runt om i Europa. Det innebär att vi kontinuerligt läser av mer än 47 miljoner mätare.