Bostadsrätterna

Bostadsrätterna

Monternummer: B:25

Ett medlemskap i Bostadsrätterna ger föreningen:
– Kostnadsfri styrelserådgivning per telefon eller e-post
– Kostnadsfri utbildning
– Förmåner i form av rabatter och erbjudanden
– Egen gratis webbplats
– Nyhetsblad till styrelsen
– Tidning till alla hushåll
– Tillgång till faktablad och blankettförråd