Reduca AB

Reduca AB

Monternummer: Innovationstorget

Reduca digitaliserar och underlättar styrelsearbetet i verksamheter genom att erbjuda en innovativ styrelseportal med en rad smarta funktioner. Styrelseportalen lanserades 2015 och används idag av över 680 styrelser. Den innehåller funktioner så som avtalsbevakning, dokumentdelning, elektroniskt signering, projektdelning, register, kommunikationsverktyg och styrelsekalender.