Mark & Miljö Projekt

Mark & Miljö Projekt

Monternummer: C:30

Vi kan konsten att skapa utemiljöer

En levande utemiljö påverkar oss människor mer än vi kanske tror. Den ger glädje, trygghet och välbefinnande, och stärker gemenskapen mellan dem som vistas och bor i området. Vi tänker på helheten, vi bryr oss om både mark och miljö.

Du kan anlita oss för helheten eller valda delar

Vår verksamhet är att skapa, bygga och sköta utemiljöer – du avgör själv i vilken omfattning du vill anlita oss.

 

Effektivitet och yrkeskunnande

Inom Mark & Miljö Projekt strävar vi efter kostnadseffektiva, förvaltningsvänliga och nyskapande lösningar. Efter alla år i branschen vet via att lyckade projekt kräver kompetenser från flera olika yrkesgrupper. Därför handplockar vi medarbetare och samarbetspartners utifrån yrkeskunskap, känsla för kvalitet och engagemang för det ”gröna”.

 

 

På Mark & Miljö har vi genom åren undersökt och åtgärdat många läckande garagetak. Vi har med beprövad teknik utvecklat ett koncept som inte bara ger torra och funktionella garage, utan även gröna oaser ovanpå.