Klottrets Fiende No1

Klottrets Fiende No1

Monternummer: B:06

HISTORIA

Klottrets Fiende No 1 grundades 1986 med affärsidén att skydda fastigheter och byggnader mot klotter. Vi har sedan starten skördat stora framgångar bl.a. på grund av vår unika klotterförsäkring 36/36.

Tillsammans med dotterbolaget Miljötvätt i Malmö är vi ungefär 25 anställda och servar dagligen kunder i hela Skåne samt Stockholm. Med kontor i Malmö, Helsingborg och Stockholm är vi snabbt på plats och löser era problem.

MILJÖ & KVALITET

Ansvaret att bevara och helst förbättra vår miljö åligger alla i vårt samhälle. 
Som ett led i vår strävan att bidra till en hållbar samhällsutveckling eftersträvar Klottrets Fiende No 1 att alltid ligga i framkant gällande nu rådande och framtida certifieringskrav.

Som första företag i branschen blev Klottrets Fiende No 1 miljöcertifierade 1999 enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Vårt miljöledningssystem är sedan dess uppdaterat och certifierat enligt den nu gällande standarden ISO 14001:2004.