Jurideko Fastighetspartner

Jurideko Fastighetspartner

Monternummer: B:14

Bostadsrätt är en komplex boendeform som omfattas av lagstiftning inom flera rättsområden. Samtidigt har en bostadsrättsförening flera roller: fastighetsägare, hyresvärd, arbetsgivare, inköpare och beställare. För en styrelseledamot kan föreningsarbetet vara både överväldigande och komplicerat vilket många gånger kräver expertis. Jurideko har lång erfarenhet av att arbeta med de frågeställningar som uppkommer i bostadsrättsföreningar. Jurideko hjälper till med att utreda såväl juridiska som ekonomiska frågeställningar som er bostadsrättsförening står inför. Utifrån er specifika situation hjälper vi till att analysera problemen och ta fram lösningar för att ni ska komma vidare på bästa sätt.

Besök oss gärna i vår monter och läs mer om oss på vår hemsida!