Monternummer:

A:08

Om oss:

CLIFA

Clifa Service är Climat80-Gruppens experter på fastighetsservice. Vi erbjuder effektiv, noggrann och rationell service när det gäller drift, skötsel och förvaltning av bostads-, kontors- och industrifastigheter. Oavsett om du äger och förvaltar 200 fastigheter eller hanterar en bostadsrättsförening med 20 lägenheter är service och förvaltning gemensam. Kontinuerligt underhåll minskar driftskostnaderna och väsentliga funktioner håller längre. Vår omsorgsfulla fastighetsvård lönar sig.

Läs mer

SANPRO

Sanpro ingår i Climat80-Gruppen och är ett professionellt saneringsföretag med specialitet att återställa det som förstörts av oförutsedda händelser t.ex. brand, vattenskada, allmän skadegörelse, eller vid planerade förändringar som nybyggnation och renoveringar. Sanpro hjälper dig med alla typer av sanering i bostads-, kontors- och industrimiljöer. Med lång erfarenhet av planering, bedömning och värdering samt med löpande kontakter med försäkringsbolag och andra parter kan Sanpro fungera som din projektledare.

Läs mer

 

Kontakta oss:

anders.welander@climat80.se