Bostadsekonomerna

Bostadsekonomerna

Monternummer: A:20

Bostadsekonomerna sänker bostadsrättsföreningars kostnader genom att omförhandla avtal för till exempel förvaltning, bredband, städning, lån. Våra tjänster är självfinansierande: föreningen betalar bara en del av den uppnådda besparingen. Inga besparingar – inga avgifter. Vi är oberoende från alla leverantörer – vi ställer oss alltid på föreningens sida.