Bauer Watertechnology AB

Bauer Watertechnology AB

Monternummer: C:20

Bauer Watertechnology vattenbehandlingssystem förlänger livslängden hos vatten-, värme-, kyl- och ventilationssystem.

Minskade drift-, service-,underhålls- och energikostnader leder till betydande ekonomiska besparingar.

Vattenbehandling skyddar alla ingående delar i vattensystemen, från värmeväxlare, ventiler, blandare, radiatorer, pumpar och rörledningar.

 

5  Starka Skäl För Bauer Vattenbehandlingsteknik

1. Förlängd livslängd på rörsystemen – Bauer PipeJet® skyddar systemen från korrosion och metallförslitning vilket minskar de långsiktiga investeringskostnaderna.

2. Sänkt underhållskostnad – Bauer PipeJet® tar bort alla typer av avlagringar från samtliga delar i rörystemet, vilket sänker drift-, service- & underhållskostnaderna.

3. Minskad energiförbrukning – Bauer PipeJet® möjliggör en optimal drift i vatten- & värmesystem. Ett rent system fungerar miljö- & energitekniskt mycket bättre än ett smutsigt!

4. Klart bättre dricksvatten – Bauer PipeJet® minskar all bakterietillväxt samt pH-neutraliserar värmesystemvattnet.

5. Naturligtvis utan kemikalisering – Bauer PipeJet® är fysikaliskt vattenbehandlingssystem som sedan 1994 ersatt och minskat kemikalieberoendet inom fastigheter & industrin.

 

Energirenoveringen med samtidig Energieffektivisering är miljövänlig & kostnadsundvikande, ger hållbara enonomiska besparingar, år efter år.

Vattenbehandlingssystemet har flera vetenskapligt bevisade effekter!

 

<<  Onödigt dyrt att byta värmeväxlare, radiatorer, termostater, ventiler, blandare & rörsystem. Förläng underhållsintervallet på rörsystemen med Bauer Vattenbehandlingssystem >>

 

T: 08-580 380 66 – 08-580 380 67

E: Lars.Hansson@Bauer-wt.com

www.Bauer-wt.com/swe

Video

www.bauer-wt.com/swe/nojda-kunder/

www.bauer-wt.com/swe/video/

http://www.businessawardseurope.com/vote/detail-new/the-award-for-environmental-corporate-sustainability-1/17634

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/43604/BauerPipeJet_32_Flow.jpg