Program

Kunskapsscenen

Fredag, 5 oktober

Lördag, 6 oktober

Vad händer i Malmö stad?

10:30-11:00  Invigning

Nyfiken på Malmös framtid?
Talarna berättar under Bostadsrättsmässans invigning bland annat om bostadsbyggnadsplaner i Malmö och vilka samhällsutvecklingsprojekt som är på gång!

Malmö Stad: Sven Gustafsson, Enhetschef

Riksbyggen: Anders Jeppsson, Marknadsområdeschef

SBC: Jesper Kristensen, Marknadsområdeschef Syd

HSB: Mia Gustafson, Kommunikationschef

 

Ny teknik och nya vanor – en stad för alla!

11:30-12:00

Intresset för hållbarhet och nödvändigheten att klimatanpassa våra bostäder har aldrig varit mer påtagligt. Samtidigt lever vi en tid där nya digitala möjligheter öppnar upp för ökat värde i och kring våra bostäder.

Riksbyggen: Carl Knutsson, Projektledare

SBC: Jesper Kristensen, Marknadsområdeschef Syd

HSB: Anders Olsson – Projektchef

 

Bo och trivas tillsammans – att jobba med social hållbarhet

12:30-13:00

Livet i en bostadsrättsförening kretsar mycket kring relationer och att få det mellanmänskliga att fungera. Det finns olika definitioner kopplat till social hållbarhet t ex har Riksbyggen definierat social hållbarhet I en bostadsrättsförening på följande sätt: Möjlighet att påverka, skapa gemensam nytta, samverka med omgivningen och utveckla samhället.

Riksbyggen: Emilia Stridsberg, hållbarhetsstrateg

SBC:: Ryan Bozorgian, Fastighetsförvaltare/Byggprojektledare

HSB: Mikael Jönsson, Förvaltningschef

 

Dela resurser – både miljösmart och populärt. Hur kommer man igång?

13:30-14:00

Behovet av att äga sina prylar är på väg ut, dela är det som gäller. Fenomenet sprids i takt med att vi vill konsumera mindre och vara snällare mot miljön. Men att dela resurser skulle också kunna innebära att vi kan bo mer yteffektivt eftersom vi inte behöver ha lagringsutrymme för alla saker som vi använder sällan.

Riksbyggen: : Emilia Stridsberg, hållbarhetsstrateg

SBC: Jesper Kristensen, Marknadsområdeschef Syd

HSB: Caroline Ellberg, Projektledare HSB

 

Aktuella juridiska frågor inom bostadsrättsområdet

14:30-15:00

De lagar, under vilka bostadsrättsföreningar lyder, har under de senaste åren moderniserats för att anpassa lagstiftningen till ett kooperativt företagande. För den som sitter i en styrelse, eller är medlem, i en bostadsrättsförening, är det viktigt att ständigt hålla sig à jour med ändringarna. Paneldebatten vänder sig främst till styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar, men även till bostadsrättsföreningsmedlemmar utan styrelseuppdrag och belyser aktuella frågor på bostadsrättsområdet.

Riksbyggen: Emilia Fång, Jurist

SBC: Miriam Laksman, jurist

HSB: Stellan Håkansson, Jurist

 

Framtidens energiförsörjning i din Bostadsrättsförening

15:30-16:00

Förnyelsebart eller icka förnyelsebart, fjärrvärme, hållbara energilösningar, solpaneler, grön el, bergvärme, storskaligt och småskaligt. Frågorna kring framtidens energiförsörjning är många. Hur kan man som bostadsrättsförening tänka kring den framtida energiförsörjningen? Finns det frågor som är viktiga att ta tag i snarast eller ska man ha is i magen och vänta och vad ska man i så fall vänta på?

Riksbyggen: Amir Souresrafil, energiingenjör

SBC: Nina Wahlberg, Affärsområdeschef Teknisk Förvaltning/Marknadsområdeschef

HSB: Lars Hammarsten, Projektledare

Hur skapar man engagemang i föreningen?

10:30-11:00

Engagemanget i en bostadsrättförening kan delas upp i olika delar. Dels har vi engagemanget som innefattar skyldigheterna när man köper en bostadsrätt. Att man inte köper en lägenhet utan en andel i föreningen innebär även att man har ett ansvar för gemensamma ytor. Den andra delen är engagemanget bland medlemmar som gör att bostadsrättsföreningen är en trivsam och attraktiv bostadsrättsförening.

SBC: Tomas Mauritzson, Säljare

HSB: Robert Schultz, förvaltare

Riksbyggen: Pia af Klinteberg

 

Kom igång med GDPR arbetet om ni ej redan gjort det

11:30-12:00

Ett ökat intresse för användning av personuppgifter i samhället, den digitala utvecklingen och en strävan att harmonisera den europeiska lagstiftningen har resulterat i ny lagstiftning med ett förstärkt skydd för den personliga integriteten. Den 25 maj 2018 trädde GDPR (”General Data Protection Regulation”) i kraft i Sverige och i övriga EU- länder. GDPR motsvarar i stort sätt bestämmelser i PUL (”personuppgiftlagen”) men innehåller ett flertal förändringar med strängare krav för organisationer.

Riksbyggen: Emilia Fång, jurist

SBC: Olivia Wästberg, fastighetsjurist

HSB: Niklas Olsson, Jurist

 

 

Ta hand om era konflikter innan de blir surdegar! Men hur?

12:30-13:00

Bostadsrättshavare ska ta hänsyn till sina grannar och bevara sundhet, ordning och gott skick i och kring fastigheten. I detta ligger att inte störa sina grannar. Störningar är dock ett subjektivt begrepp till många delar. Att bo i flerfamiljshus innebär att grannarna kommer en nära. Barn som leker anses vanligen inte som en störning i lagens mening. Däremot anses väldigt ofta fester på kvällar och nätter normalt som en störning som inte är acceptabel.

Riksbyggen: Emilia Fång, jurist

SBC: Miriam Laksman, Fastighetsjurist

HSB: Niklas Olsson, Fastighetsjurist

 

 

Sund ekonomi i bostadsrättsföreningen. Vad är viktigt att tänka på?

13:30-14:00

Sund ekonomi i en bostadsrättsförening eftersträvar alla styrelser då man vill slippa höja årsavgifterna. Nyckelordet för föreningarna är långsiktighet. Det är alltid balansgång vilka prioriteringar man ska göra i styrelsen. Ska man ha pengar i kassalådan eller ska man amortera på sina lån eller/och sätta igång projekt för sina pengar. Eller kan man både amortera och sätta igång projekt?

Riksbyggen: Martin Mårtensson Mo-chef ombyggnad

SBC: Ulf Wetterberg, ekonomi konsult

 

Årets inspiratör – Isabelle McAllister

14:15-15:00

Årets inredare och inspiratör. Lär dig mer om hållbarhet, färgsättning och inredning i allmänhet, ta del av smarta lösningar och tips för ditt hem.