Program

Inspirationsscenen

Fredag, 5 oktober

Lördag, 6 oktober

Malmö Stad – Genomgång av befintliga stöd för investeringar i förnybar energi, samt energieffektivisering.

11.00-11.30

Talare från Malmö stads energi och klimatrådgivning berättar om sin verksamhet och hur de kan användas av invånarna i staden. Punkter de tar upp till diskussion är bland annat solceller, laddstolpar och energikartläggning. Huvudfokus kommer ligga på Solguiden – Malmö Stads Solguiden och Solkartan.

Paula Björk och Joakim Nytorpe, Energi- och klimatrådgivare, Malmö Stad

 

Säker Vatten – Vem bär ansvaret vid uppkomsten av Legionella och hur skyddar man sin fastighet?

12.00-12.30

Varje år rapporteras 100–150 fall av legionella till landets smittskyddsläkare. Den verkliga siffran kan dock vara tio gånger större, då sjukdomen kan förväxlas med lunginflammation trots att den har ett annat ursprung. Så vilka är riskgrupperna och vems är ansvaret? Och hur bygger vi så att vi kan förebygga uppkomsten av Legionella?

Stefan Ingelstad, Utbildningsansvarig

 

Utdelning av priset Årets innergård

13.00-13.30

Bostadsrättsmässan och tidningen Bo Bättre delar ut energipriset till det vinnande bidraget i vår tävling Energipris Malmö. Vinnarna utses av en jury med representanter från Bostadsrättsmässan samt tidningen Bo Bättre.

Karin Rutström, Bo Bättre

Karin Blomqvist, Projektledare Bostadsrättsmässan

Robin Lönander, Projektkoordinator, Bostadsrättsmässan

 

Jurideko –  Ett verktyg för en väl fungerande förening

14.00-14.30

Föreningsstadgarna ska dels följa lagstiftningen och dels beskriva reglerna för föreningens verksamhet. Väl utformade stadgar är ett stöd i föreningens arbete samtidigt som otydliga och krångliga stadgar kan skapa onödiga problem i föreningen. Jurideko hjälper till med att anpassa era stadgar så att de passar just er förening och givetvis följer gällande lagstiftning.

Christina Fregne och Johan Hagelqvist, jurister på Jurideko Fastighetspartner AB.

 

Ecokraft – Solceller för Bostadsrättsföreningar

15.00-15.30

Det blir allt vanligare för Bostadsrättsföreningar att investera i solceller. Vi går igenom vad man ska tänka på vid val av system och leverantör och förklarar enkelt hur ekonomin, tekniken samt installationsprocessen fungerar.

Carl Svensson, Regionsansvarig Syd ECOKRAFT

 

Bauer – Energi Renovering Värmesystem och Tappvattensystem

16.00-16.30

Med kunderfarenheter sedan 1994 har Bauer PipeJet® kemfria vattenbehandlingsystem EnergiRenoverat och EnergiEffektiviserat hela rörsystemet för uppvärmning och tappvattensystem som efterhand uppnår lägre service-, underhålls- och energikostnader och dessutom förlängs livslängden för hela vattensystemet.
Vi berättar hur våra kunder sänker sina kostnader och förebygger dyra rörrenoveringar, gör stora besparingar i tappvattensystem och uppvärmningssystem, vilket är vetenskapligt bevisat med Bauer PipeJet® effekter.
Vi erbjuder helt enkelt längre hållbarhet till minsta möjliga miljöpåverkan samt möjliggör och uppnår optimal driftprestanda i systemen.

Lars Hanson, Bauer Watertechnology

BASE2 – Så ökar fastighetens värde med digitalisering och hemservice! 

11.00-11.30

Hur kan er Brf omvandlas till en modern fastighet som anpassas till nya livsstilsvanor och dessutom skapa nya intäkter och värdelager med digitalisering? En ny tjänstemarknad skapas i våra hem genom den digitala konsumtionen av varor och moderna tjänster som kommer till de boende via fastigheten – BASE2 leder tusentals fastigheter i Sverige in i denna digitala eran.

Lena Koerth, Chef för fastighet & Retail

 

Urban Green  – Hur skapas gröna värden på tak och innergårdar?

12:00-12:30

Vilka nyttor och fördelar skapas genom gröna satsningar på innergårdar och tak.
Att bygga mer grönt i våra hemmiljöer skapar värden. Innegårdar börjar leva med att de nyttjas. Med en genomtänkt design skapar vi rum som möjliggör att flera kan nyttja ytor samtidigt och bidra till en bättre gemenskap och trygghet.
Grönt säljer – hur ökas värden på enskilda bostäder med attraktiva närmiljöer?
Vi visar de goda exemplen!

Marcus Edvinsson, VD Urban Green

 

Utdelning av priset Energipris Malmö

13:00-13:30

Bostadsrättsmässan och tidningen Bo Bättre delar ut energipriset till det vinnande bidraget i vår tävling Energipris Malmö.

Vinnarna utses av en jury med representanter från Bostadsrättsmässan samt tidningen Bo Bättre.

Karin Rutström, Bo Bättre

Karin Blomqvist, Projektledare Bostadsrättsmässan

Robin Lönander, Projektkoordinator, Bostadsrättsmässan

 

Anticimex – Tillsammans mot råttorna!

14:00-14.30

Ett föredrag med fakta om råttor och vad man ska göra om de kommer på oönskat besök. Hans berättar om modern råttbekämpning och hur man förebygger ohyra på bästa vis.

Hans Hanserup, Head of marketing special delivery Malmö

 

Advokatfirman Lindmark Welinder – Jag gör vad jag vill i min lägenhet! Eller?

15.00-15.30

Hantering av olovlig ombyggnation i föreningen

Många bostadsrätthavare är kreativa och gör om- eller tillbyggnader i eller i anslutning till sina lägenheter för att anpassa boendet till sina behov. Men var går gränsen för vad föreningen ska behöva tåla?
I vilka situationer krävs styrelsens tillstånd för förändringar i lägenheten?
Kan föreningen återställa olovlig byggnation på bostadsrättshavarens bekostnad?
Gör det någon skillnad om förändringen sker i lägenheten eller utanför, t.ex. i trädgården?
Spelar det roll om tidigare styrelser sett mellan fingrarna gällande tidigare byggnationer?
Vad kan vi lära oss av de rättsfall som finns på området?
Vad har tingsrätt, kronofogdemyndighet och hyresnämnd för roll när parterna inte kommer överens?

Carl Henrik Stenmarker, Advokat.