Abreen AB

Abreen AB

Monternummer: A:38

DRÄNERA UTAN ATT GRÄVA!

Nu har vi nöjet att presentera det nya ACTIVE DRY POWER.
Det nya systemet fungerar upp till 1000 löpmeter.

Nu kan både stora och små huskroppar få bukt
med sina fuktproblem, utan att behöva gräva.

DET NYA SÄTTET!